Tại sao Chloe cần 5 túi Makeup - Why do I need 5 makeup bags?
0
Category:
Channel: Chloe Nguyen
Posted by Tram Nguyen
Posted date: May, 30, 2019
Youtube Posted date: May, 29, 2019
0 favorites
138 views
0 likes
0 comments
♡ WATCH IN HD! MỞ RA ĐỌC THÊM NHÉ! ♡

Đầu tiên, xin mọi người hãy xí xóa cho giọng bất ổn của Chloe trong video này