20 QUESTIONS WITH CHLOE - Có thể bạn chưa biết?
0
Category:
Channel: Chloe Nguyen
Posted by Tram Nguyen
Posted date: Jul, 14, 2018
Youtube Posted date: Jul, 13, 2018
0 favorites
497 views
0 likes
0 comments
♡ WATCH IN HD! ♡

Annyeonggg~ Cũng đã lâu rồi kể từ video “Facts about me” từ xa xưaaa. Chloe nghĩ đã đến lúc chúng mình cần cập nhật thông tin về nhau rùi!