VALENTINE MAKE UP LOOK
0
Category:
Posted by Tram Nguyen
Posted date: Feb, 09, 2018
Youtube Posted date: Feb, 09, 2018
0 favorites
530 views
0 likes
0 comments
Hello các bạn, trong Clip có một sản phẩm khá đặc biệt là những ô màu mắt dạng từng mảnh chocolate nho nhỏ, các bạn có thể tìm mua tại http://bit.ly/QuachAnh16brandY

Và các sản phẩm Ánh sử dung:

Cushion
ESPOIR
Nude
#Petal

Concealer
MAC
Pro Conceal & Corector Palette
#Light

Cushion
LALAFOX
Stay All Day
#Honey Bronze

Lipstick
BBIA
Last Lip Mousse
#09

Powder
EGLIPS
Blur Powder Pact
#21

Highlight
NYX
Love You So Mochi

Eye Brows
MISTINE
3D brow Secret
#01

Eye Shadows
16BRANDS
Brickit Chocolate

Eye Shadows
16BRANDS
Brickit Chocolate
#SP03

Eye Shadows
16BRANDS
Brickit Chocolate
#SP04

Eye Shadows
16BRANDS
Brickit Chocolate
#SP05

Eye Shadows
16BRANDS
Brickit Chocolate
#SG04

Eye Shadows
16BRANDS
Brickit Chocolate
#SG05

Eyeliner
CLIO
Kill Black
#black

Mascara
ZA
Killer Volume Long
#black

Eye Shadows
16BRANDS
Brickit Chocolate
#SP01

Eyeliner
BBIA
Last Pen Eyeliner FX
#X03

Lipstick
BBIA
Last Lip Mousse
#09

Lipstick
OFÉLIA
Starlight
#lovesick


QUÁCH ÁNH MAKEUP ARTIST

Website : www.quachanh.net
Mail : contact@quachanh.net
FB Page: https://www.facebook.com/quachanhmakeupstore/
Instagram: https://www.instagram.com/quach_anh_makeup_studio/?hl=vi