REVIEW & THỬ SON VELVET CỦA JEFFREESTAR _ TRANGLALA_
0
Category:
Channel: TrangLala Beauty
Posted by Tram Nguyen
Posted date: Jul, 16, 2017
Youtube Posted date: Jan, 31, 2017
0 favorites
571 views
0 likes
0 comments
Bốn màu Trong video : Son Nc lì Velvet Jeffreestar
Nude Beach : limited eddition mùa hè 2016 trong video Tr viết ten nhầm và cũng đc hơi nhầm luôn haha
Leo
Designer Blood : limited Eddition mùa đông 2016
No tea No shade : màu mới ra
❣️ Ở Canada mua tại Web : Beautylish.com
❣️ Mỹ thì mua web chính thức :)
Ở Vn thì Tr nhớ ko nhầm kaf lixibox.com có bán