Tram Nguyen's other channels

 .  June 22, 2017 by Tram Nguyen
0 subscribers .  10 videos .  0 likes .  0 comments
Là kênh chính thức của Mai Đỗ chia sẻ với các bạn những bí quyết về makeup, giúp các bạn đẹp hơn mỗi ngày.
Add : 13 Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội
Phone : 0982999150
Email : maidomakeup@gmail.com
Fb : https://www.facebook.com/maidomakeup/
10 videos