Tram Nguyen's other channels

 .  June 21, 2017 by Tram Nguyen
0 subscribers .  390 videos .  0 likes .  0 comments
This YouTube page is an outlet for us to express our love for cosmetics by tutorial, haul, review about beauty products. All the products and reviews are based on our experience.

YouTube Page này là ngôi nhà cho Ly thể hiện tình yêu đối với mỹ phẩm và make-up qua việc đánh giá các sản phẩm mà ad sử dụng và yêu thích, chia sẻ hauls và các tips hữu ích. Tất cả các sản phẩm và nhận xét của ads đều dựa trên kinh nghiệm của bản thân sau khi đã sử dụng.

With love,

Ly
390 videos